Klimaatatelier Bentinckspark Hoogeveen

Voor de Gemeente Hoogeveen hebben wij een klimaatatelier voor het Bentinckspark in opdracht van de provincie Drenthe georganiseerd. 

Het klimaatatelier Bentinckspark had als thema ‘het energieproducerende landschap’.

In twee werkmiddagen hebben we samen met vertegenwoordigers van de Gemeente Hoogeveen, het energie- en waterbedrijf, vertegenwoordigers van de sportclubs en van het zwembad en het zorgcentrum, het landschapsbureau en een vertegenwoordiger van de nieuw te bouwen school ideeën voor dit energieproducerende landschap ontwikkeld. 

De eerste middag werd met behulp van de klimaatkaarten ontworpen en gebrainstormd. 

De klimaatkaarten geven beknopt weer wat het rendement, de technische implicaties en de beperkingen van bepaalde maatregelen zijn. Door de inzet van de klimaatkaarten worden workshops efficiënter en kunnen vastlopende discussies weer in beweging gebracht worden. 

Tijdens het tweede atelier werden prioriteiten geformuleerd en werden onderlinge werkafspraken gemaakt. 

Opdrachtgever Provincie Drenthe


Poster hogeveen 001