Groenblauwe Stedenbouw

10-10-2011

Nieuw onderzoek: groenblauwe netwerken in de stad. Momenteel onderzoeken wij hoe er met water en groen het leefmilieu van de stad verbeterd en verduurzaamd kan worden. Denk hierbij aan thema's zoals wateropgave, hittestress, biodiversiteit, luchtkwaliteit, stadslandbouw en energie uit water en biomassa. Eind dit jaar zal het onderzoek afgerond zijn wat zal resulteren in een nieuw boek en website. De laatste ontwikkelingen zijn te volgen op de website groenblauwestedenbouw.nl