Symposium Groenblauwe netwerken voor een duurzame en dynamische stad

24-02-2012

26 april 2012 tijdens de 5e International Architecture Biënnale Rotterdam

Groenblauwe netwerken in de stad leveren kansen voor win-win situaties;
meer recreatie in de stad, meer waterretentie, meer biodiversiteit, meer koelte in de stad en kansen voor lokale energie- en voedselproductie.

Op 26 april 2012 is er een interessant event voor water- en groenbeheerders, stedenbouwkundigen, energiedeskundigen en ieder ander die aan en in de stad werkt.

Integrale groenblauwe stedelijke projecten worden ingeleid door sprekers uit de praktijk.

Tijdens de ochtend wordt het nieuwe boek Groenblauwe netwerken voor een duurzame en dynamische stad van Hiltrud Pötz en Pierre Bleuzé gelanceerd en overhandigd aan Paula Verhoeven (programmadirecteur Rotterdam Duurzaam).

Programma:
09.30 ontvangst met koffie


10.00 Presentaties:

presentatie Henk Ovink, directeur Nationale Ruimtelijke Ordening/ ministerie van I & M
presentatie Hiltrud Pötz , auteur Groenblauwe netwerken,
presentatie London Green Grid, Jamie Dean, ELGG Programme lead / Principal Urban Designer / Design for London
presentatie Stadsecologie, Remco Daalder, Stadsecoloog A’dam
presentatie Waterschapsenergie Ferdinand Kiestra, Waterschap Aa & Maas
presentatie EVA-Lanxmeer, Marleen Kaptein
presentatie Singapor, Atelier Dreiseitl (ovb)


13.00 einde en lunch voor genodigden

Dagvoorzitter Corné Nijburg, programmadirecteur Water Governance Centre

Vanwege beperkte plaats vooraf aanmelden via het mailadres:
iabr@opmaat.info

Aankondiging_26april2012