Variantenboek cover

Variantenboek milieuprestatie vormgegeven

Het Variantenboek biedt een nieuwe kijk op duurzaam
bouwen. Bij de berekening van de milieubelasting van
nieuwbouwwoningen blijkt het ontwerp zelf in hoge
mate de milieuscore te bepalen.
Er staan de ontwerper dan ook vele mogelijkheden ter
beschikking om de milieuscore te beïnvloeden. Inzicht
in deze mogelijkheden is noodzakelijk om dat bewust te
kunnen doen. In het boek wordt behandeld hoe de milieubelasting
van een woning efficiënt omlaag gebracht
kan worden. Dit maakt het voor ontwerpers mogelijk gericht
te werk te gaan. Daarnaast biedt het boek inzicht
in de systematiek en de berekeningsmethode.
Het geheel wordt geïllustreerd aan de hand van 10
voorbeeldprojecten.

ISBN 90-75365-61-6 Aeneas 2003