Omslag vgasw 480

Vorm geven aan stedelijk water

De stad is steeds kwetsbaarder geworden voor extreme regenbuien en lange droge periodes als gevolg van de klimaatverandering en de toenemende verharding. Dit boek laat zien dat ontwerpers, planners en waterbeheerders gezamenlijk water een plek kunnen geven in de stad en een bijdrage kunnen leveren aan het vorm geven van water in de stad.
Deze geïntegreerde oplossingen maken deel uit van de nieuwe stedelijke esthetiek. In het boek worden dertig projecten gepresenteerd met water als belangrijk en soms structurerend element in de bebouwde omgeving. Deze internationale en Nederlandse voorbeelden slaan de brug tussen de vaak technische benadering van de waterbeheerders en het esthetische uitgangspunt van de ontwerper.
Wellicht vinden wij in onze steden zo weer een weg naar een eigentijdse vorm van de oorspronkelijke synergetische schoonheid tussen functionaliteit en esthetiek zoals de grachten van de oude Hollandse steden of de aquaducten van de Romeinse steden.