Water in zicht

Water in Zicht

Nederland staat voor grote uitdagingen in het stedelijk waterbeheer. De voorspellingen in relatie tot de klimaatverandering en de consequenties voor het laaggelegen deltagebied en het hoger gelegen deel van Nederland maken een doortastende aanpak noodzakelijk. Heftigere regenbuien en langere perioden van droogte vragen om een andere inrichting van de stad.

Deze website is een projecten overzicht met achtergrond informatie dat stedelijk waterbeheer in een breder kader plaatst en oplossingsrichtingen aandraagt. Alle projecten zijn vernieuwend in hun integratie van techniek en vormgeving. De gekozen voorbeelden laten zien dat door integratie van vormgeving, natuurfuncties en techniek concepten te realiseren zijn die resulteren in een aantrekkelijkere leefomgeving en klimaatbestendigheid.

Hoofdaandachtspunten bij de selectie van de projecten zijn een aantrekkelijke vormgeving en het op zijn minst voor een deel zichtbaar en dus beleefbaar maken van de techniek.