Zichtbaar tastbaar zinvol cover


Zichtbaar, tastbaar, zinvol

Deze publicatie laat zien hoe ontwerpers bij duurzaam
waterbeheer de kwaliteit van de bebouwde omgeving
kunnen vergroten door integratie van vormgeving, techniek
en natuurfuncties. Door in gebouwen en woonwijken
watersysteem zichtbaar en tastbaar te maken, kunnen ze
een wezenlijke en kenmerkende bijdrage leveren aan het
karakter ervan.
Aan de hand van voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland
wordt getoond op welke wijze het water in de stad
op een zinvolle en interessante wijze kan woorden vormgegeven.
De projecten zijn geselecteerd om beleidsmakers, ontwerpers,
technici en opdrachtgevers te inspireren tot creatieve
processen en het maken van bewust kwalitatieve keuzen.

ISBN 90-5662-093-2 NAI Uitgevers 1998