Visie

opMAAT ontwerpt, onderzoekt en adviseert voor een duurzame en aantrekkelijke toekomst. Conceptuele innovatie op het gebied van duurzaam bouwen en leven en het realiseren van pilots zijn ons specialisme.

Bewust kiezen we voor het realiseren van een zinnenprikkelende en sociaal stimulerende leefomgeving die technisch maar vooral ook sociaalmenselijk duurzaam is.

Zintuiglijke waarneming van de gebouwde omgeving omvat meer  dan het beeld van de architectuur. De omgeving neem je ook waar door te ruiken, voelen en horen. De wijze waarop mensen de gebouwde omgeving beleven, is van essentiĆ«le waarde voor hun welbevinden.  Voor ons is de menselijke factor naast duurzaamheid  en schoonheid de belangrijkste  drijfveer bij het ontwerpen, onderzoeken en adviseren.

De relatie met de natuur is voor opMAAT vanzelfsprekend. Gebouwen krijgen een harmonische uitstraling door het gebruik van natuurlijke materialen die prettig aanvoelen en ruiken. Kleuren en structuren  en het gebruik maken van zoveel mogelijk  groen en water in de gebouwde omgeving  zorgen voor een aangename prikkeling van de zintuigen. Het zichtbaar maken van stofstromen en kringlopen in gebouwen en wijken zoals regenwater, decentrale energievoorzieningen en ruimte geven aan biodiversiteit maken ook stedelijke wijken en gebouwen weer aantrekkelijker, gezonder, klimaatbestendiger en duurzamer. Een gezond en prettig binnenklimaat wordt door het gebruikmaken van bijvoorbeeld natuurlijke  ventilatie en gezonde binnenafwerkingsmaterialen gerealiseerd.

De interactie met de toekomstige gebruiker en opdrachtgever is voor ons essentieel. Wij proberen vanaf het begin van het ontwerpproces een gemeenschappelijke filosofie te formuleren, zodat iedereen  tijdens de planvorming dezelfde referentie heeft. Daarbij ontwikkelen wij iets heel eigens voor een specifieke gebruiker. We willen graag dat opdrachtgevers en gebruikers hun eigen visie kunnen herkennen; daroom maken we in kantoren het werkveld en de bedrijfscultuur zichtbaar.

Ons onderzoek en advies richt zich op een aantrekkelijke en gezonde integratie van maatregelen in de leefomgeving die onze steden klimaatadaptiever, -mitigatiever en duurzamer maken. Hierbij verlaten wij de sectorale grenzen in denken en handelen en respecteren wij de draagkracht van de aarde voor het behoud van de menselijke biotoop.